Hej arbetsgivare!

Denna webbplats är till för dig som är arbetsgivare. Här hittar du vägledning och praktiska råd baserat på kunskap utifrån forskning. Till en början omfattar råden ett begränsat antal områden som kommer att utökas allteftersom myndigheten byggs upp.

Vill du veta mer oss och vår verksamhet, besök oss på www.mynak.se.

Förebygga och hantera psykisk ohälsa – här får du praktiska råd

Att arbeta systematiskt för att skapa goda arbetsförhållanden och förebygga att medarbetare drabbas av ångest, depression, stress eller andra psykiska besvär till följd av arbetet är både nödvändigt och lönsamt.

Gå till praktiska råd om psykisk ohälsa

Undersöka och främja hälsosamma levnadsvanor

Medarbetares levnadsvanor har stor påverkan på verksamheten och hälsofrämjande satsningar på jobbet är något som alla vinner alla på – både individ och arbetsgivare. Som arbetsgivare har du goda möjligheter att påverka medarbetarnas levnadsvanor. Här får du vägledning om hur du gör!

Gå till praktiska råd för att främja hälsosamma levnadsvanor

Förslag på förbättringar eller tillskott

Vi vill hela tiden förbättra vårt utbud av information och tjänster till dig. Om du har något bra förslag vill vi gärna höra det. Skicka in ditt förslag via formuläret på sidan som länkas här nedan.

Formulär för att lämna förslag