Förebygg och hantera alkoholproblem

Genom att kombinera olika insatser på organisatorisk och individuell nivå kan alkoholproblem förebyggas. På denna sida får du vägledning i hur du förebygger alkoholproblem på arbetsplatsen samt hur du kan ge stöd och hjälp till medarbetare som drabbats av alkoholproblem.

Det kräver arbete på två nivåer

Erfarenheter från arbetslivet visar att alkoholproblem ofta identifieras för sent, när alkoholproblemen redan blivit befästa. En utmaning är därför att försöka förhindra att en hög och riskabel alkoholkonsumtion utvecklas till ett mer omfattande problem. För att lyckas minska alkoholproblem och dess påverkan på verksamheten behöver du som arbetsgivare arbeta på både organisatorisk och individuell nivå.

Konsekvenser av alkoholproblem

Alkoholproblem ligger till grund för olika typer av negativa konsekvenser för en verksamhet. Studier visar att alkoholproblem leder till:

 

warning

Olyckor

Risken för olyckor och arbetsrelaterade skador ökar

local_hospital

Sjukdomar

Produktiviteten minskar till följd av att den totala sjukfrånvaron ökar.

timer

Korttidsfrånvaro

Korttidsfrånvaron ökar (på grund av dagen efter-effekt) och är så mycket som 30-40% högre hos medarbetare med alkoholproblem.

timelapse

Långtidsfrånvaro

Långtidsfrånvaron ökar (på grund av sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och leversjukdomar).

mood_bad

Relationsproblem

Kollegor till den som har alkoholproblem påverkas på olika sätt, något som också leder till negativa konsekvenser för verksamheten.